START

Org.nummer: 716420-7495


Besöksadress:

Lillhagsvägen 35

124 71 Bandhagen

Stockholms län


Fakturadress:

Liggmilans Samfällighet

Ref 12405

FE 236

83873 Frösön

LIGGMILANS SAMFÄLLIGHET VID ÄLVSJÖBADET


Välkommen till samfällighetsföreningen Liggmilan

 

Samfällighetsföreningen Liggmilan förvaltar den gemensamma anläggning som ägs av de fyra bostadsrättsföreningarna längs Lillhagsvägen vid Älvsjöbadet.

Anläggningen består dels av själva vägen och dels av två byggnader.

 

De fyra bostadsrättsföreningarna är:

BRF Älvsjöbadet 1   BRF Älvsjöbadet 2  BRF Älvsjöbadet 3  BRF Älvsjöbadet 4

 

Nyheter

27 maj 2020:

Årsstämman har hållits. Samfällighetens kassör, Hanne Rönnback, lämnade styrelsen och Robert Lindberg valdes in. Styrelsen tackar Hanne för hennes goda insats under de gångna åren och hälsar Robert välkommen. Vad gäller den kommande ansvarsfördelningen så tar Daniel Lundberg från BRF2 över ansvaret som kassör. Robert Lindberg kommer under det kommande året att dela ansvaret som garage/nyckelansvarig med Ahmad Reyhanian. 


18 maj 2020:

Bokningsystemet för bastun och tvättstugan är utbytt. Anledningen är att den tidigare  leverantören chockhöjt priset. Förhoppningsvis har ingen bokning försvunnit i överföringen,


7 maj 2020:

På grund av situationen med covid-19 hålls årets stämma via telefonmöte.

Datum: 27 maj 2020 Tid: 19:00
Kallelse med information om inloggning har distribuerats till styrelsen för respektive BRF.


4 februari 2020:

Informationen om brottsligheten i området har uppdaterats med en inbrottsrapport från december och en varning från polisen om mycket aktiv inbrottsverksamhet i vårt närområde.


18 december 2019:

Under menyalternativet INFORMATION finns nu sidan GRANNSAMVERKAN. På denna sida återfinns statistik angående brottsligheten i vår närhet.


12 december 2019:

Information om senaste styrelsemöte återfinns i infobrevet från den 12e december under INFOBREV


11 november 2019:

Information om senaste styrelsemöte återfinns i infobrevet från den 11e november under INFOBREV


10 september 2019:

Information om senaste styrelsemöte återfinns i infobrevet från den 10e september under INFOBREV


3 Juni 2019:

Information om årsstämman den 28 maj finns i infobrevet från den 3 juni under INFOBREV


9 Maj 2019:

Onsdagen den 22 maj kl 08.00 utförs målning av p-platser på Lillhagsvägen samt infräsning av 50 cm:s vita fyrkanter på trafikhindren, de så kallade ”pucklarna”. Den sida av vägen som ligger mot flerbostadshusen hålls avstängd mellan 08.00 och 13.00 för att utföra arbetet och sedan ge färgen tid att härda.

Klockan 13.00 flyttas avstängningen till den del av vägen som vetter mot radhusen. Efter det att vita fyrkanter frästs in på pucklarna på denna sida av vägen så öppnas hela vägen klockan 16.00

Till sist målas p-platserna mot Stora Lokalen.


8 Maj 2019:november 

Garaget kommer att städas den 24e maj. Det är viktigt att alla parkerar sina bilar någon annan stans mellan 08.00 och 16.00.

Information om senaste styrelsemöte kan återfinnas i infobrevet från den 8e maj under INFOBREV


9 April 2019:

Utrustningen för att ställa ut accessbrickor har lagats.


5 April 2019:

Information om senaste styrelsemöte återfinns i finns i infobrevet från den 5e april under INFOBREV


3 April 2019:

1) Lagningen av asfalten på Lillhagsvägen skjuts från onsdagen den 4e april till onsdagen den10e april. Detta beror på att vår leverantör har råkat ut för ett maskinhaveri och att asfaltmaskinen måste lagas.


2) Samfällighetens utrustning för att lägga till accessbrickor för garaget har gått sönder. Vi har kontaktat leverantören för att få utrustningen lagad. Fram till dess att utrustningen lagats kan tyvärr inga nya brickor ställas ut. För närvarande finns inte heller några utlåningsbrickor hos samfälligheten eftersom de utlångingsbrickor som fanns lånades ut i december. De som lånade dem lämnade aldrig tillbaka brickorna.


3 Mars 2019:

Från månadsskiftet maj/juni kommer priserna för hyresparkeringarna att höjas. Mer information på sidan INFOBREV


4 Februari 2019:

Den underleverantör QPark använde för p-betalning via app gick i konkurs under hösten. QPark kommer under februari att installera stöd för en annan betalapp för gatan. Här finns information om den: https://www.q-park.se/sv-se/om-q-park/mobilpark/

 

31 Januari 2019:

Hanteringen av accessbrickor till garaget förändras. Mer information på sidan INFOBREV

 

19 december 2018:

Från årsskiftet höjs avgifterna för parkering på gatan. Mer information på sidan INFOBREV

 

6 december 2018:

Reparationen av garagetaket fortsätter. På måndagen den 10 december så sätts en ställning upp på utsidan av taket. Ställningen monteras på parkeringsplatsen bredvid garaget.

Platserna 308 – 318 berörs. Monteringen påbörjas 08.00 och då behöver alla bilar vara flyttade.

Berörda bilägare kan ställa sina bilar på gatan. Lägg en skylt i fönstret som säger något i stil med "Bilen flyttad från plats 3XX". Avsikten är att ställningen monteras ned samma dag som den sätts upp. I annat fall får berörda bilar stå kvar på gatan. Det är mycket viktigt att alla bilar flyttas på måndag. Det går inte att använda ställningen om någon glömmer kvar sin bil.

 

30 november 2018:

Information om senaste styrelsemöte återfinns i finns i infobrevet från den 30e november under INFOBREV

Avgiftrer för att teckna P-kontrakt och byta P-plats har införts. Avgifterna återfinns på sidan PARKERING - AVGIFTER

 

5 november 2018:

Reglerna för P-platser har uppdaterats. De återfinns på sidan PARKERING - REGLER

 

1 november 2018: Styrelsemöte.

Information finns i infobrevet från den 2e november under INFOBREV

 

29 oktober 2018:

Bokningen av bastun och grovtvätten görs från november med hjälp av bokningsformulär på respektive hemsida. Bokning BASTU. Bokning GROVTVÄTT.

 

22 oktober 2018:

Låsen på dörrarna på övre P-däcket har smörjts och inspekterats. Ett antal lås krävde justering då kolvarna satt löst. En låsfirma har kallades in och samtliga lösa låskolvar är åtgärdade.

 

Oktober 2018:

 Reparationen av garagetaket är påbörjat. Taket har rengjorts från mossa och skräp. Utbyte av hängrännor och rutten läkt återstår. Detaljerna beskrivs i  infobrevet från den 4 oktober på sidan INFOBREV

 

1 oktober 2018:

Styrelsemöte. Information finns i infobrevetfrån 2e oktober på sidan INFOBREV

 

September 2018:

Garaget är städat och oljesanerat.

 

5 september 2018:

Styrelsemöte. Information finns i infobrevet från 5e september på sidan INFOBREV

 

Våren 2018:

Portmekanismen för porten till övre parkeringsdäcket är bytt.

 

Våren 2018:

Portmekanismen för porten till parkeringsgaraget är bytt

 

Våren 2018:

Sandlådorna är utbytta vid parkeringsplatserna och på gatan. Sandlådor är strategiskt placerade inom området och får användas av samtliga medlemmar i föreningarna för att sanda vid behov.

 

Juli 2017:

Fr.o.m 1/7-2017 är lokalen uthyrd till en extern hyresgäst. För mer info titta på sidan LOKAL BASTU GROVTVÄTT